5 Cách Dạy Con Về Công Lý

5 Cách Dạy Con Về Công Lý

Công lý không nên là một khái niệm bạn chỉ thảo luận với con khi bé đã trưởng thành. Những yếu tố chủ chốt của công lý – như bình đẳng, công bằng và tình yêu – có thể tiếp cận với trẻ em ở bất kì độ tuổi nào. Dưới đây là năm cách

Cô Thanh Trúc – Giáo viên lớp Sun Bear 1

Cô Thanh Trúc – Giáo viên lớp Sun Bear 1

“Ước mơ lúc nhỏ của mình không phải là cô giáo Mầm non đâu. Đến khi học cấp 3 rồi mình mới bắt đầu thích trẻ con và muốn theo ngành. Đến khi theo học về ngành Mầm non rồi, mình thấy rất hay, biết kĩ năng nuôi dạy trẻ nên mai mốt lập gia