Cô Hoài Thương, Giáo viên lớp Sun Bear 1

Mỗi ngày giờ làm của mình bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng thường thì mình sẽ đến sớm trước 15 phút để bày đồ chơi, sắp xếp lớp học và chuẩn bị bài dạy. Lúc đầu, mình chọn làm giáo viên Mầm non vì mình thích con nít, thích được như cô giáo cũ của