Cô Mỹ Ngọc, Giáo viên lớp Panda

Cô Mỹ Ngọc, Giáo viên lớp Panda

Mình làm việc ở Pandakids cũng được 2 năm rồi. Vì mình phụ trách lớp Panda (lớp lá) nên cảm thấy trách nhiệm có đôi phần lớn lắm. Sau năm học này, các bé sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn học tập ở bậc tiểu học. Điều này đòi hỏi một người giáo viên