5 Nguyên Tắc Khi Phạt Con Trẻ

5 Nguyên Tắc Khi Phạt Con Trẻ

Ông cha ta thường nói “Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi” – Để dạy con cái thành người, mỗi bậc cha mẹ phải thực sự quyết đoán và nghiêm khắc. Tuy nhiên, sự quyết đoán và nghiêm khác cũng có giới hạn riêng của đó. Vậy đâu là giới hạn?