Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi – Rubella

Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi – Rubella

Kính gửi: Quý phụ huynh Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2655/UBND-VX ngày 12/6/2014 về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 – 14 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường Mầm non Pandakids