Lời Cam Kết Đầu Năm Cho Cả Gia Đình

Lời Cam Kết Đầu Năm Cho Cả Gia Đình

Làm lời cam kết đầu năm là một truyền thống bắt nguồn từ các nước phương Tây nhằm giúp cá nhân tự đặt ra mục tiêu và hoàn thành chúng vào năm mới. Lời cam kết đầu năm không chỉ là động lực thúc đẩy chúng ta tiến bộ hơn qua từng năm mà cũng là một cách để rèn luyện quyết tâm, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.