Trẻ Từ 4 – 11 Tuổi Cần Biết Những Điều Gì?

Trẻ Từ 4 – 11 Tuổi Cần Biết Những Điều Gì?

Giai đoạn từ 4 đến 11 tuổi là giai đoạn phát triển rất mãnh liệt của trẻ nhỏ. Trong độ tuổi này, những thay đổi về vật lý và cảm xúc diễn ra rất nhanh chóng và nhạy cảm. Những năm này là khoảng thời gian khi mà các phụ huynh có thể giúp con