Học Vẽ Giúp Ích Gì Cho Con Bạn?

Học Vẽ Giúp Ích Gì Cho Con Bạn?

Trong một thời đại khi mà phần lớn trẻ em đã quen với việc thao tác trên các màn hình công nghệ — ví dụ như xem ti vi, bấm chữ trên điện thoại di động, hoặc chơi trò chơi điện tử — thì hội họa là một cơ hội cho bé sáng tạo và thể hiện cảm xúc cá nhân.