T khi trưng Pandakids có chương trình FasTracKidsbé Lam Khuê nhà mình rất thích đi hcKhi vợ chồng mình nói vi bé v vic ngh hè vào tháng 8, thì  nói ngay lại vi mình: “Con không mun ngh hc m ơi! Con thích Fastrackids”. Mình nghĩ, chương trình này phi tht s hp dn bé, nên mt đứa bé trưc đây rt hay kiếm lý do này, lý do n đ đưc  nhà, nay đã tr nên hào hng vi vic đến trưng hơn bao gi hếtCm ơn Pandakids đã mang chương trình FasTracKids đến với các bé. ” – Chia sẻ của chị Thủy – mẹ  Chu Lam Khuê – lớp Panda 1

Chu-Lam-Khue

Bài viết liên quan