Số: 017/TB-GT

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ bù lễ Quốc Khánh 02/9/2017
& tổ chức ngày hội Khai giảng năm học mới 2017 – 2018

 

Ban giám hiệu trường Mầm non Pandakids trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh về việc nghỉ bù lễ Quốc khánh 02/9/2017 và tổ chức ngày hội Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 như sau:

– Theo như quy định của Nhà nước, Trường mầm non Pandakids sẽ nghỉ bù lễ Quốc Khánh vào thứ hai, 04/9/2017. Chúng tôi đón bé trở lại trường vào Thứ ba, ngày 05 tháng 09 năm 2017.

Thứ ba, 05/9/2017, nhà trường tổ chức ngày hội Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 tại sân trường với các hoạt động thật hấp dẫn. Quý phụ huynh cho bé mặc đồng phục, đến trường đúng giờ để có thể tham gia các hoạt động trong ngày hội chào đón năm học mới 2017 – 2018.

 

Bài viết liên quan