Thông báo V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (28/4); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015

Thông báo V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (28/4); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015

Kính gửi: Quý phụ huynh Ban giám hiệu trường Mầm non Gấu Trúc trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh về lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (28/4); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015 như sau: –  Về nghỉ Lễ

Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi – Rubella

Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi – Rubella

Kính gửi: Quý phụ huynh Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2655/UBND-VX ngày 12/6/2014 về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 – 14 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường Mầm non Pandakids