Trường mầm non Pandakids sẽ tổ chức khám sức khỏe tổng quát (lần 1) năm học 2014- 2015 cho các bé vào sáng thứ 2, ngày 15 tháng 9 năm 2014. Kính đề nghị Quý phụ huynh đưa bé đến trường đầy đủ trong thời gian trên để các bé có thể tham gia khám sức khỏe tổng quát. Chúng tôi sẽ gửi Kết quả khám sức khỏe đến Quý phụ huynh để thuận tiện cho việc theo dõi.

Bài viết liên quan