Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, “Oh my, it’s getting late.”
The second one said, “There are witches in the air.”
The third one said, “But we don’t care!”
The fourth one said, “Let’s run and run and run.”
The fifth one said, “We’re ready for some fun!”
Then OOOhh went the wind,
And out went the lights,
And the five little pumpkins rolled out of sight.

Bài viết liên quan

TRÒ CHƠI CÙNG CON SỐ

TRÒ CHƠI CÙNG CON SỐ

Ông bà ta có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Chúng ta cứ nghĩ đó chỉ đơn giản là một kinh nghiệm dạy con được truyền từ đời sang đời khác. Tuy...

Đăng
Làm Dream Catcher cho bé

Làm Dream Catcher cho bé

Tất cả Phụ huynh đều trải qua cảm giác lo lắng khi bé giật mình khóc ré giữa đêm vì gặp ác mộng. Một chiếc Dream Catcher (vòng bắt giấc mơ) sẽ là...

Đăng