Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, “Oh my, it’s getting late.”
The second one said, “There are witches in the air.”
The third one said, “But we don’t care!”
The fourth one said, “Let’s run and run and run.”
The fifth one said, “We’re ready for some fun!”
Then OOOhh went the wind,
And out went the lights,
And the five little pumpkins rolled out of sight.

Bài viết liên quan

Cùng Bé Làm Dù Nhảy

Cùng Bé Làm Dù Nhảy

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập Pandakids, hãy cùng học cách làm một chiếc dù từ ni lông để nhớ lại tuổi thơ của mình và cũng cho bé một món đồ...

Đăng