Hình Tượng Con Rồng Việt Nam Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Đá Xứ Thanh

Hình Tượng Con Rồng Việt Nam Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Đá Xứ Thanh

Hình ảnh rồng Việt Nam từ xa xưa đã sớm đi vào nghệ thuật với nhiều loại hình khác nhau. Trong lịch sử nghệ thuật điêu khắc, nhiều công trình điêu khắc lấy con rồng làm đề tài đã trở thành những tác phẩm có giá trị văn hóa, trong đó không ít công trình