Dạy trẻ thông minh _ Niềm tự hào của mầm non quận 1 Pandakids

Dạy trẻ thông minh _ Niềm tự hào của mầm non quận 1 Pandakids

Mỗi đứa trẻ sinh ra là một cá thể riêng biệt, độc đáo và có trí thông minh riêng có trẻ thông minh tính toán, có bé thông minh vận động,… và trường mầm non quận 1 Pandakids tự hào khi giúp các bé phát huy được trí thông minh của mình.