“Anh Quân đi học Pandakids được một tháng thấy cháu ngoan hơn và biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Như bây giờ cháu đã biết chào hỏi, biết nói xin lỗi đúng lúc, đến giờ ăn, giờ ngủ cũng ngoan hơn và điều độ hơn. Trước đây cháu nó không rành về màu đâu còn hay nhận nhầm các màu nữa nhưng bây giờ đã nhận biết màu chính xác rồi và khi học vẽ cũng rất tập trung. Tôi thấy Quân về nhà cháu hay hát hò, biết nói một số từ tiếng anh, kể chuyện ở lớp cháu rất yêu quý cô giáo và bạn bè. Tôi thấy rất vui và rất hài lòng cháu mình.”

Anh Quan Koala 2

Bài viết liên quan