“Tôi đã làm việc tại trường gần 4 năm, ở đây môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng luôn hỗ trợ cho nhau. Ban giám đốc công ty cũng như ban lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để tôi làm việc tốt. Cơ sở vật chất tại bếp ăn hiện đại, hợp vệ sinh. Làm việcđây tôi rất yên tâm thoải mái.”

Co Bich Van

Bài viết liên quan