Có một hôm chị đến lớp thì gặp Kitty, vậy là chị bảo Kitty:

– Kitty đến ôm hôn cô Oanh cho cô Oanh hết buồn đi!

Vậy là bé đến ôm chị, bày tỏ tình cảm với chị. Chị thấy vui quá nên trêu bé:

– Sao mặt con hổng có đẹp mà cô Oanh thích ôm hôn con vậy ta?

Kitty trả lời:

– Vì con xấu giống cô Oanh đó, có cái bụng bự giống cô Oanh nè!

Lúc đó chị vui quá nên suốt ngày hôm đó cứ cười hoài luôn.

Cô Hoàng Oanh- GV lớp Panda và bé Bảo Hân

Bài viết liên quan