Cô Anh Quốc, Koala 3

Thời điểm các bé mới đến trường là khoảng thời gian khó khăn trong công việc. Vì lúc đó các bé thường biếng ăn, chưa quen lớp, còn sợ cô. Những lúc đó, mình lại càng cố gắng thân thiện với bé, dỗ và giúp bé làm quen với môi trường mới. Dần dần, bé bắt đầu cười khi mình nói, ôm mình nói muốn hôn, chia sẻ với mình nhiều thứ… Những lúc đó mình biết là mình thành công rồi.

28-Cô-Anh-Quốc-GV-lớp-Koala-3

Bài viết liên quan