Mình làm ở Pandakids được ba năm rồi. Công việc chính của mình là nấu ăn và chăm sóc dinh dưỡng cho các bé. Vui nhất là mỗi khi ăn xong, các bé khen ngon. Với mình, mỗi ngày ở Pandakids là thêm một ngày mình được học hỏi về chuyên môn và có thêm kinh nghiệm để chăm sóc bữa ăn cho các bé tốt hơn.

Bích Vân- NV Cấp dưỡng

Bài viết liên quan