Mình thích làm giáo viên từ nhỏ. Ngày xưa mình thi vào sư phạm mầm non, học được một năm thì phải bỏ dở đi học kế toán. Ba năm sau mình quyết định học lại và thấy đó là quyết định đúng đắn *cười*
Các bé lớp mình phá thì cũng là số một luôn mà tình cảm thì cũng tình cảm dữ lắm. Mỗi lần nghịch quá hay lỡ làm gì sai là mấy bé lại chạy đến ôm chân mình làm nũng, “thấy ghét” lắm luôn đó!

Cẩm Chi - lớp Polar Bear

Bài viết liên quan