Mỗi ngày giờ làm của mình bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng thường thì mình sẽ đến sớm trước 15 phút để bày đồ chơi, sắp xếp lớp học và chuẩn bị bài dạy. Lúc đầu, mình chọn làm giáo viên Mầm non vì mình thích con nít, thích được như cô giáo cũ của em mình. Nhưng dần dần, làm rồi mới biết, nghề nào cũng có cái khó khăn của nó. Đến bây giờ, khi đã hiểu và làm giáo viên nhiều năm, mình có thể nói mình đã từ thích chuyển sang yêu nghề mất rồi!

Nguyễn Trọng Hoài Thương-giáo viên lớp Sun Bear 1

Bài viết liên quan

Bé Hải An – Lớp Panda

Bé Hải An – Lớp Panda

“Những lúc ở nhà ba mẹ hay cùng con chơi trò Domino. Trò này chơi dễ lắm ai được quân cờ có 2 số 6 sẽ được đi trước. Mẹ con chơi hay nhất rồi đến...

Đăng