Cô Mỹ Ngọc, Giáo viên lớp Panda

Mình làm việc ở Pandakids cũng được 2 năm rồi. Vì mình phụ trách lớp Panda (lớp lá) nên cảm thấy trách nhiệm có đôi phần lớn lắm. Sau năm học này, các bé sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn học tập ở bậc tiểu học. Điều này đòi hỏi một người giáo viên như mình cần phải cung cấp đầy đủ kiến thức cho các bé để góp phần giúp các bé tự tin hơn sau này. Nhiều lúc gặp áp lực bên ngoài nhưng khi được gặp các bé, gặp các đồng nghiệp trong môi trường thân thiện, dường như mọi khó khăn, mệt mỏi cũng tan biến hết

20 Cô Mỹ Ngọc - Lớp Panda

Bài viết liên quan