Mình làm ở Pandakids đã ba năm rồi. Lý do mình chọn trường là môi trường tốt, thân thiện. Nhớ có lần mình bị bệnh, phải nghỉ làm một thời gian, các cô đến nhà thăm, còn liên tục gọi điện thoại hỏi han làm mình cảm động lắm. Với mình, trường giống như là gia đình thứ hai vậy đó!

Ngọc Hiền-Giáo viên lớp Koala3

Bài viết liên quan