Bé Nam Khánh – Lớp Panda

“- Hôm 20/11 vừa rồi con múa bài gì?”
“- Dạ con múa bài Em Yêu Trường Em.”
“- Để múa được như vậy thì ai đã dạy con?”
“- Dạ cô giáo của con.”
“- Con thấy học múa có dễ không?”
“- Dạ dễ, vì cô chỉ, rồi con làm theo thôi.”
“- Thế lớn lên con thích làm nghệ sĩ múa không nè?”
“- Dạ không, con thích làm nghệ sĩ đàn vì con đàn hay hơn múa.”

Bài viết liên quan