Sắp tới ngày Noel rồi đó. Mỗi khi Noel, con lại được phụ bố mẹ trang trí cây thông nè, treo ngôi sao, mấy hộp quà rồi còn có cả tuyết trong cây thông nữa. Ba mẹ sẽ dắt con đi mua quà cho Út. Năm nay con sẽ tặng Út một anh siêu nhân luôn cho coi.

18 Bé Lý Minh Khôi, lớp Panda

Bài viết liên quan