Bé Minh Đăng – Lớp Koala

Bé Minh Đăng – Lớp Koala

“Năm rồi ông già Noel tặng cho con một cái búa đồ chơi. Năm nay con muốn ông tặng cho con một chiếc xe đồ chơi màu vàng thật lớn. Con cũng muốn ông tặng cho ba mẹ con một chiếc xe cần cẩu nữa để ba mẹ cùng chơi với con.”

Bài viết liên quan

Chia sẻ ý kiến