Bài viết liên quan

Bé Nam Anh – Lớp Koala 1

Bé Nam Anh – Lớp Koala 1

Con thích vẽ lắm. Con vẽ con bướm đẹp lắm đó, nhưng mà mai mốt lớn lên con cũng muốn làm ca sĩ nữa vì được mặc đồ thiệt đẹp hát cho mọi người...

Đăng
Chú Tư – Bảo vệ

Chú Tư – Bảo vệ

“Tôi thích làm bảo vệ ở trường MN Gấu Trúc vì ở đây rất vui. Mỗi ngày nhìn những em bé đến trường chào và gọi chú Tư, chú Cường ơi! Vui...

Đăng