Các bé cùng nhau tìm hiểu lịch sử Việt Nam bằng hoạt động tham quan Bào tàng.

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

Bài viết liên quan