Bé Lương Ngọc Minh Khuê – Lớp Polar Bear 1

“Con thích nhất câu chuyện “Cô Bé Khăn Quàng Đỏ”. Trong câu chuyện có bà ngoại, bác thợ săn, Sói, mẹ và cô bé Khăn Quàng Đỏ. Con thích nhất khi cô kể đến đoạn: Cô bé mang bánh tới cho bà ngoại, Sói giả làm bà ngoại, cô bé hỏi “Bà ơi bà, sao mắt bà to thế? Bà ơi! hôm nay sao tay bà dài thế? Bà ơi! sao tai bà to thế? Và bà ơi! sao miệng bà to thế? – “ Miệng bà to, miệng bà to để ăn thịt cháu đây”. Ôi con sợ lắm luôn!” – Bé Lương Ngọc Minh Khuê (Lớp Polar Bear 1) chia sẻ

20.5

Bài viết liên quan