Carrots, celery and broccoli,
Vegetables are good for me.
For my snack and in my lunch,
Vegetables are great to munch.
Carrots, celery, and broccoli,
Vegetables are good for me.

Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.
In our lunch and on our plate,
Vegetables are really great
Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.

Bài viết liên quan

Giờ trưa của các bé

Giờ trưa của các bé

Bố mẹ gửi bé đi học thường lo nhất về chế độ dinh dưỡng của bé ở trường: Không biết bé ăn có thấy ngon miệng không, thực phẩm có sạch không, mỗi...

Đăng