Carrots, celery and broccoli,
Vegetables are good for me.
For my snack and in my lunch,
Vegetables are great to munch.
Carrots, celery, and broccoli,
Vegetables are good for me.

Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.
In our lunch and on our plate,
Vegetables are really great
Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.

Bài viết liên quan

Rửa Tay Đúng Cách

Rửa Tay Đúng Cách

Rửa tay là một thói quen tốt mà ba mẹ nên dạy bé từ khi còn nhỏ. Video dưới đây sẽ khiến bé thích thú vì những chỉ dẫn rửa tay theo từng bước rất...

Đăng