Bài Hát Tiếng Anh – Vegetable Song For Kids

Carrots, celery and broccoli,
Vegetables are good for me.
For my snack and in my lunch,
Vegetables are great to munch.
Carrots, celery, and broccoli,
Vegetables are good for me.

Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.
In our lunch and on our plate,
Vegetables are really great
Bell Pepper, cauliflower, asparagus,
Vegetables are good for us.

Bài viết liên quan

Sắp Đến Tết Rồi

Sắp Đến Tết Rồi

Tết sắp đến rồi! Phụ huynh hãy cùng các bé đón chào một năm mới với bài hát thiếu nhi quen thuộc phía dưới. Hy vọng các gia đình của Pandakids sẽ...

Đăng

Chia sẻ ý kiến