This is the way we go to school, go to school, go to school,
This is the way we go to school so early in the morning!

This is the way we dress ourselves, dress ourselves,
dress ourselves,
This is the way we dress ourselves so early in the morning!

This is the way we wash our hands, wash our hands,wash our hands,
This is way we wash our hands so early in the morning!

This is the way we brush our teeth, brush our teeth,brush our teeth,
This is the way we brush our teeth so early in the morning!

This is the way we carry our books, carry our books, carry our books,
This is the way we carry our books so early in the morning!

This is the way we go to school, go school, go to school,
This is the way we go to school so early in the morning!

Bài viết liên quan

Rửa Tay Đúng Cách

Rửa Tay Đúng Cách

Rửa tay là một thói quen tốt mà ba mẹ nên dạy bé từ khi còn nhỏ. Video dưới đây sẽ khiến bé thích thú vì những chỉ dẫn rửa tay theo từng bước rất...

Đăng